Toppers Junior Commerce

OVERALL TOPPERS

TOPPERS

ROLL NO.

NAME OF THE STUDENT

PERCENTAGE

1910

TALEKAR SMRUTI DEEPAK

98.33

1913

TAPASWI SALONI SANDEEP

97.67

1908

SUMANT ATHARVA ASHISH

97.00

 

Std : F.Y.J.C.

 

DIV: A

TOPPERS

ROLL NO.

NAME OF THE STUDENT

PERCENTAGE

1030

DOSHI SNEHA SACHIN

96.33

1093

PENSALWAR SHRAVANI DNYANESHWAR

95.67

1101

SAMAL YASH PURUSHOTTAM

95

1106

SHAIKH AMINA SAMEER

95

1123

TONDE YASH POPAT

95

     

Std : F.Y.J.C.

 

DIV: B

TOPPERS

ROLL NO.

NAME OF THE STUDENT

PERCENTAGE

1201

AJABE VRUSHABH KUNDAN

92.33

1263

MANE SHREYASH RAMCHANDRA

93.00

1288

SHAIKH KABIR AYYAJ

92.00

 

Std : F.Y.J.C.

 

DIV: C

TOPPERS

ROLL NO.

NAME OF THE STUDENT

PERCENTAGE

1443

JAGTAP MANISH MACHINDRA

92.00

1520

KHAN MOMINA VAHID

87.67

1517

SHAIKH ARMAN YUSUF

87.33

Std : F.Y.J.C.

 

DIV: D

TOPPERS

ROLL NO.

NAME OF THE STUDENT

PERCENTAGE

1687

PHADE NIRJARA SACHIN

96.67

1723

VORA TANISHA NISCHAL

96.67

1663

KULKARNI SOHAM NITIN

96.33

1716

SONAWANE GAURAV SUNIL

96.33

1654

KALE ARYAN VINAY

96.00

1690

PUNGALIYA TANISHKA RUPESH

96.00

1706

SHAH KAUSHAL SHANTILAL

96.00

 

Std : F.Y.J.C.

 

DIV: E

TOPPERS

ROLL NO.

NAME OF THE STUDENT

PERCENTAGE

1910

TALEKAR SMRUTI DEEPAK

98.33

1913

TAPASWI SALONI SANDEEP

97.67

1908

SUMANT ATHARVA ASHISH

97.00